Szkolne Koło Wolontariatu

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu, tworzą go uczniowie  z klas I-III.

Koordynatorem działań wolontariuszy jest  p. Grażyna Padyasek, a opiekunami:
p. Urszula Gondek i p. Sławomir Galarda. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na środowisko szkolne, lokalne i ochronę środowiska.

CECHY WOLONTARIUSZA

 • Dużo optymizmu i chęć do działania
 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • Odwaga, empatia, otwartość
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • Kultura osobista

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom

Być przekonanym

Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie ,,uderzaj” w innych

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje

 Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymywania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora, opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu

 

OBOWIAZKI WOLONTARIUSZA

 • Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koło Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie
 • Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu takie jak:
  • Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • Zasada troski o los słabszych
  • Zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

Grażyna Padyasek

Prywatny blog wolotariuszy