Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Jakub Czochra
p. Grażyna Padyasek
p. Dariusz Liszewski

Rzecznik Praw Ucznia:
p. Jan Chwiejczak