Operatory arytmetyczne

Operatory te służą do wykonywania działań arytmetycznych. Strona ta zawiera tylko pięć z wielu operatorów arytmetycznych. Są to najczęściej używane: „+”, „-„, „*”, „/” i „^”. Ostatni znaczek przez niektórych nazywany „daszkiem” jest symbolem potęgi. Dotatkowo opisałem tu operator przypisania „:=”(także tylko jeden z wielu), ponieważ tłumaczenie zastosowania operatorów arytmetycznych bez użycia „:=” było by trudniejsze. Użyte zostały także zmienne. Jeśli nie wiecie jak korzystać ze zmiennych, zapytajcie nauczyciela lub autora tej strony


 

Operator przypisania: „:=”

Przykład:

 1. a := -5 + 12 – wartość zmiennej a jest ustawiana na -5 + 12, czyli na 7.
 2. b := a + 3 – wartość zmiennej b jest teraz równa 10.
 3. a := a + 1 – a jest powiększone o 1 i teraz wynosi 8.

 


 

Operator dodawania: „+”

Przykład:

 1. a := 3 + 17 – wartość zmiennej a jest ustawiana na 3 + 17, czyli na 20.
 2. b := a – wartość zmiennej b jest teraz równa wartości zmiennej a.
 3. c := a + b – po wykonaniu tej operacji c będzie równe 40, bo a = 20 i b = 20.

 


 

Operator odejmowania: „-„

Przykład:

 1. a := 12 – 13 – zmienna a jest teraz równa -1.
 2. b := -a – 1 – ponieważ -a jest równe -(-1), czyli 1, więc po wykonaniu działania 1 – 1, b będzie równe 0.
 3. c := a – b – tutaj c oczywiście wyniesie -1.

 


 

Operator mnożenia: „*”

Przykład:

 1. a := 3 * 4 – wartość zmiennej a jest ustawiana na 3 * 4, czyli na 12.
 2. b := a * a – wartość zmiennej b jest teraz równa kwadratowi wartości zmiennej a, czyli 144.
 3. c := 1 * b – po wykonaniu tej operacji c będzie równe b, czyli 144.

 


 

Operator dzielenia: „/”

Przykład:

 1. a := 24 / 8 – po wykonaniu tej czynności a będzie równe 3.
 2. b := a / (1/3) – zmienna b jest teraz równa 9, gdyż dzielenie to mnożenie przez odwrotność.
 3. c := b / a – w tej sytuacji c będzie równe 3, bo b = 9 i a = 3.

 


 

Operator potęgowania: „^”

Przykład:

 1. a := 4^2 – zmienna a jest teraz równa 16, ponieważ 4 * 4 = 16.
 2. b := 2^2 – b jest równe 4 (bo 2 * 2 = 4).
 3. c := a^b – c oczywiście wyniesie a * a * a * a, czyli 65536.

 


 

Operator dzielenia całkowitego: „div”

Przykład:

 1. a := 4 div 2 – przypisanie zmiennej a wartości 2.
 2. b := 17 div -4 – teraz b jest równe -4.
 3. c := 36 div 8 – c = 4, bo 35 / 8 = 4.5.

 


 

Operator reszty z dzielenia: „mod”

Przykład:

 1. a := 4 mod 2 – zmienna a jest teraz równa 0.
 2. b := 17 div -4 – b będzie równe 1.
 3. c := 35 div 8 – c oczywiście wyniesie 3.