Operatory relacyjne

    Operatory te służą do porównywania danych wielkości. Wynikiem takiego sprawdzenia jest zawsze prawda (true, 1), lub fałsz (false, 0). Muszą być używane w instrukcjach warunkowych. Inaczej ich użycie nie ma większego sensu. Poniższe przykłady odnoszą się do zastosowań właśnie w takich instrukcjach.


 

Operator „równy =”

Służy do sprawdzenia, czy porównywane wartości są takie same.
Przykłady:

 • „d” = „d” – zwraca wartość 1, bo po obu stronach znaku „=” jest ta sama litera
 • 134 = 135 – zwraca wartość 0, bo 134 nie jest równe 135
 • a = a – zwraca wartość 1, ponieważ wartość zmiennej a nie uległa zmianie podczas porównywania

 


 

Operator „różny <>”

Sprawdza, czy testowane wielkości są różne. Wynik jest odwrotny do sprawdzenia czy wartości są równe.
Przykłady:

 • 4 <> 5 – zwraca wartość 1
 • „Ala” <> „Ela” – zwraca 1, bo oba wyrazy są różne względem siebie
 • x <> x – zwraca 0, bo x jest wciąż tym samym x-em

 


 

Operator „mniejszy <„

Porównuje pierwszy wyraz z drugim. Jeśli I-szy jest mniejszy, zwraca wartość 1. W innym przypadku zwraca 0.
Przykłady:

 • 96 < 100 – zwraca 1, ponieważ 96 jest mniejszą liczbą niż 100
 • „Zenek” < „Zenek” – zwraca 0, gdyż porównywane ciągi są identyczne
 • 3 < -5 – również zwraca 0, bo 3 jest większe od -5

 


 

Operator „większy >”

Działa podobnie jak operator opisany powyżej, ale sprawdza czy druga liczba jest mniejsza od pierwszej. Jeśli więc skorzystamy z powyższych przykładów, otrzymamy przeciwne wyniki.
Przykłady:

 • 96 > 100 – zwraca 0, ponieważ 96 jest mniejszą liczbą niż 100
 • „Zenek” > „Zenek” – zwraca 0
 • 3 > -5 – zwraca 1, bo -5 jest mniejsze od 3

 


 

Operator „mniejszy lub równy (niewiększy) <=”

Ten operator służy do sprawdzenia, czy dwie wartości są równe lub czy pierwsza jest mniejsza od drugiej.
Przykłady:

 • 3 <= (6/2) – wynikiem porównania będzie 1, gdyż (6/2) = 3 i 3 = 3
 • 12 <= 144 – zwraca również 1, bo pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej
 • „abc” <= „abc” – także 1, ponieważ porównywane ciągi są identyczne
 • 5 <= -12 – zwraca 0 z wiadomych przyczyn;-)

 


 

Operator „większy lub równy (niemniejszy) >=”

Sprawdza czy wielkości śa równe lub czy pierwsza jest większa od drugiej
Przykłady:

 • „xxl” >= „xxs” – zwraca wartość 0. Nie daj się nabrać! Drugi ciąg jest większy!!!
 • 1000 >= 999 – wynik oczywiście prawdziwy (1). Od dawna tysiąc jest większy niż 999
 • 333 >= (1000/3) – zwraca 0, druga liczba jest większa
 • 333 >= round(1000/3) – zwraca wartość 1. Użyta funkcja round zaokrągla liczbę podaną w nawiasie. Jeśli zaokrąglimy liczbę 333.(3) otrzymamy 333, co jest równe pierwszej liczbie

 


 

Operator „jest elementem (zawiera się w) in”

Tego operatora używa się tylko w przypadku złożonych struktur danych. Porównanie takie daje wartość 1 jeśli pierwszym argumentem jest podzbiór drugiego argumentu.
Przykłady:

 • 6 in I – wynikiem porównania będzie 1, bo 6 jest liczbą całkowitą (I oznacza zbiór liczb całkowitych)
 • 5.5 in R – zwraca również 1, bo 5.5 zawiera się w liczbach rzeczywistych
 • [‚a’,’b’,’c’] in alfabet – zwróci true, pod warunkiem, że zmienna alfabet będzie tablicą zawierającą znaki ‚a’,’b’,’c’
 • -3.2 in N – zwraca 0. N to liczby naturalne