Innowacja pedagogiczna „Pamięć o przeszłości kształtuje przyszłość”

Realizatorzy: Irena Staroń, Grażyna Padyasek

Termin realizacji: 06.11.14 r. – 10.06.15 r.
Celowość wprowadzenia innowacji:

– inspiracją do opracowania innowacji były niepokojące wydarzenia polityczne w Europie
w ostatnich latach,
– spostrzeżenia własne dotyczące słabej znajomości historii regionalnej, szczególnie z czasów II wojny światowej,
– umożliwienie uczniom poznania historii Małej Ojczyzny.

Cele ogólne:
– poszerzenie wiedzy historycznej uczniów o dzieje regionu,
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu,
– kształtowanie u uczniów właściwej postawy obywatelskiej.

Cele szczegółowe:
Uczeń :
– dba o miejsca pamięci narodowej,
– uczestniczy w lokalnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, 152. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i Konstytucji 3 Maja,
– zna informacje na temat żołnierza wyklętego – Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”,
– wie, gdzie znajduje się pomnik partyzantów „Podkowy”,
– bierze udział w tematycznych konkursach historycznych,
– zna historię pacyfikacji Wywłoczki i Soch,
– interesuje się problemem Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej oraz śledzi bieżące informacje na w/w tematy,
– poszerza informacje na temat dziejów Zwierzyńca i okolic,
– wykonuje broszurkę informacyjną o historii powstania krzyży i figurek w Wywłoczce, Turzyńcu i Topólczy,
– zwraca uwagę na rocznice ważnych wydarzeń historycznych i poszukuje na ich temat informacji w różnych źródłach.