Bajty


Pojemność pamięci w komputerze określana jest w bitach (ang. bit- kawałek, cząstka) jednostka „b” i w bajtach (ang. byte – 8 bitów; jeden znak) jednostka „B” oraz wielokrotnościach:

kilobajtach 1 kB =  1024 B
megabajtach 1 MB = 1024 kB
gigabajtach   1 GB = 1024MB
terabajtach  1 TB = 1024GB

Niżej można przeliczać odpowiednie jednostki:


Wpisz liczbę: to jest