Algorymy

Czym jest algorytm?

Algorytm jest wyszczególnieniem kolejnych czynności, które należy wykonać, aby rozwiązać jakieś zadanie. Kolejne etapy takiego rozwiązania to:

  1. Sformułowanie problemu.
  2. Określenie danych wejścia.
  3. Określenie celu zadania.
  4. Znalezienie najdogodniejszego rozwiązania.
  5. Sporządzenie algorytmu.
  6. Sprawdzenie poprawności algorytmu.

Niektóre rodzaje algorytmów to:

  • opis słowny
  • schemat blokowy (rodzaj opisany przeze mnie w dalszych podstronach)
  • lista kroków
  • program napisany w języku programowania.