Rada i sekcje Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Paulina Grodowicz
Z-ca przewodniczącej – Angelika Doroszewska
Skarbnik – Kacper Popławski

Sekcja kulturalno – rozrywkowa:
Kamila Skrzypa
Ewa Margol
Alicja Pacyk
Katarzyna Grabowska
Anna Wawrzkowicz
Natalia Wysokińska
Jakub Brodziak
Patryk Cieplachowicz
Gustaw Dehnel
Jakub Kowalski
Kacper Hemerling
Katarzyna Malesza

 

Sekcja plastyczno – informatyczna:
Angelika Doroszewska
Wiktoria Załuska
Agnieszka Malec
Natalia Borsuk
Karolina Kimak

Poczet sztandarowy:
Kamila Kowalska
Julia Zygmunt
Natalia Borsuk
Anna Wawrzkowicz
Bartłomiej Kusy
Kacper Komorowski