Sprawdziany

Sprawdziany są zabezpieczone hasłem, które poda na lekcji nauczyciel.