HTML – zadanie 4

Do stron z zadania 1, 2, 3 dopisz odpowiednie linijki kodu tak aby można było przechodzić między wszystkimi trzema stronami (z każdej na dwie pozostałe jak na poniższym schemacie). Odpowiednie informacje i kod znajdziesz na stronach podręcznika.
Uwaga: w łączach do galerii należy podać pełną ścieżkę „GALERIA/galeria.html” a w łączu z galerii wpisać odpowiednią nazwę strony „../strona.html„. (Dwie kropki i ukośnik ../ to wyjście do katalogu wyżej, strona to odpowiednia nazwa twojej strony).

linki